ਗਰੇਟ ਬਾਰ, ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਬੀਅਰਿੰਗ, ਨੋਜਲ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਰੈਕ.

 • Grate Bar

  ਗਰੇਟ ਬਾਰ

  ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਲਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭੜਕਾ. ਗਰੇਟ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਵਗਦੀ ਹੈ. ਗਰੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਪਲੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਪਲੇਟ ਅਗਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲੇਟਾਂ ਟਿularਬਿularਲਰ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੀ ...
 • Rack

  ਰੈਕ

  ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਰੈਕ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭੜਕਣ ਦਾ ਗਰੇਟ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਵਗਦਾ ਹੈ. ਗਰੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਪਲੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਪਲੇਟ ਅਗਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲੇਟਾਂ ਟਿularਬਿularਲਰ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੁ airਲੀ ਹਵਾ ਹੈ ...
 • Bearing

  ਬੀਅਰਿੰਗ

  ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ: ਬੇਅਰਿੰਗ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭੜਕਾ. ਗਰੇਟ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਵਗਦੀ ਹੈ. ਗਰੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਪਲੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਪਲੇਟ ਅਗਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲੇਟਾਂ ਟਿularਬਿularਲਰ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਵਾ ਹੈ ...
 • Roller

  ਰੋਲਰ

  ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਰੋਲਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੜਕਣ ਦਾ ਗਰੇਟ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਵਗਦਾ ਹੈ. ਗਰੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਪਲੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਪਲੇਟ ਅਗਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲੇਟਾਂ ਟਿularਬਿularਲਰ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਵਾ ਸੁ ਹੈ ...