ਨਾਨ-ਫੇਰਸ ਮੈਟਲ ਕਾਸਟਿੰਗ

  • Brass/Nickel Bronze

    ਪਿੱਤਲ / ਨਿਕਲ ਕਾਂਸੀ

    ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ingsਲ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ –ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਉਂਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬੇ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਲਗਭਗ 400 ਟਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. Product ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ 0.05-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 800 * 800 ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਓਐਚਐਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੀਟੀ 7-ਸੀਟੀ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ...
  • Aluminum Copper

    ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਾਪਰ

    ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ingsਲ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ –ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਉਂਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬੇ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਲਗਭਗ 400 ਟਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. Product ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ 0.05-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 800 * 800 ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਓਐਚਐਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੀਟੀ 7-ਸੀਟੀ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ...